Умови співпраці - Порадниця

Умови співпраці

Матеріали надіслані до редакції, не рецензуються та не повертаються. Надсилаючи роботу
(текст, фото та ін.), автор автоматично дає згоду на використання редакцією надісланого
матеріалу на свій розсуд.

Всі заявлені теми і персонажі для інтерв’ю повинні бути узгоджені. Навіть після
узгодження теми редакція залишає за собою право не публікувати текст, якщо він не
відповідає стилістиці видання, нашій редакційній політиці та/або цінностям.
Редакція газети «Порадниця» залишає за собою право не вступати в листування з
авторами і редагувати (скорочувати) тексти на свій розсуд. Вибір заголовків статей та
колонок залишається прерогативою редакції

Порадниця у Facebook

Останні публікації