Положення про розіграш грошових подарунків серед передплатників

 1. Організатор/Виконавець та Учасники розіграшу (далі – “Розіграш”).

Організатором і Виконавцем Розіграшу є ТОВ «Ко-оп Медіа», яке знаходиться за адресою: вул. Чигоріна, 12, м. Київ, тел. (044) 529-93-47, факс 529-75-10, (далі за текстом -“Організатор”).

До участі в Розіграші запрошуються всі громадяни України, іноземні громадяни, що перебувають на території України на законних підставах, яким виповнилось 18 років (надалі за текстом – «Учасники»), крім засновників, співробітників (представників) Організатора, а також найближчих родичів (чоловік або дружина, діти, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся) зазначених вище осіб.

 1. Територія та строки проведення Розіграшу

Розіграш проводиться з 10 жовтня  2018 р. по 24 січня 2019 р. на всій території України, крім тимчасово окупованої території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) та території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р.

 1. Види продукції, які беруть участь в Розіграші:

Газета «Порадниця,  засновником і видавцем якої є ТОВ «Ко-оп Медіа»

 1. Умови участі в Розіграші

4.1 Учасникам Розіграшу необхідно протягом строку проведення Розіграшу:

 • оформити річну передплату на газету «Порадниця» на 2019 рік (інд. 23303 або 01592);
 • до 23 січня 2019 року зареєструватися* на розіграш одним із двох варінтів:
  • зателефонувавши до редакції за тел. 068-760-83-56 або 099-714-16-76;
  • надіславши на поштову адресу редакції (01042., м. Київ, вул. Чигоріна, 12) листа із копією квитанції про передплату та копією ідентифікаційного коду.

Умови одержання подарунків: учасники Розіграшу отримають  грошові подарунки поштовими переказами за місцем проживання.

*Надаючи інформацію про себе учасники дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.2 До участі в Розіграші не приймаються:

 • конверти Учасників, отримані редакцією пізніше 23 січня 2019р.; заповнені нерозбірливо і неправильно; вміст яких не відповідає умовам зазначеним в п. 4.1. цих Правил.
 • телефонна реєстрація пізніше 23 січня 2019 року.

4.3 Подарунки Конкурсу.

Грошові подарунки:

 • номіналом 3 000 грн (три тисячі) – 1 шт;
 • номіналом 1 000 грн (одна тисяча) -5 шт;
 • номіналом 500 грн (п’ятсот) – 10 шт;
 • номіналом 350 грн (триста п’ятдесят) – 20 шт;
 • номіналом 200 грн (двісті)  – 25 шт.

Загальна кількість подарунків складає 61 шт., загальна сума до виплат – 25 000 грн. (двадцять п’ять тисяч).  Ця кількість може бути збільшена Організатором, про що він не зобов’язаний сповіщати Учасників додатково.

4.4 Умови вручення подарунків.

Подарунки надаються (надсилаються)Учасникам Розіграшу, які виконали умови участі в Розіграші, до 28 лютого 2019 року. Якщо протягом одного місяця з моменту надходження грошового переказу у поштове відділення за місцем проживання переможця Розіграшу, зазначеному на відправленні, гроші не будуть витребувані цим переможцем Розіграшу, такий подарунок вважається не витребуваним і використовується Організатором на власний розсуд.

4.5 Умови розіграшу подарунків.

4.5.1 У розіграші подарунків можуть брати участь тільки ті Учасники Розіграшу, які виконали умови участі в Розіграші.

4.5.2 Розіграш подарунків відбудеться 24 січня 2019 року у приміщенні редакції : вул. Чигоріна, 12, м. Київ. Всього визначається 61 переможець, які отримають подарунки Розіграшу. Визначення переможців відбувається за допомогою програми «Генератор чисел онлайн» (https://generator-online.com/numbers) У випадку недотримання переможцем вимог п. 4.1. цих Правил, визначення переможців відбувається до моменту визначення переможця, який відповідає всім вимогам цих Правил.

4.6.3.   Право на отримання подарунку Розіграшу Учасник має за умови:

 • виконання умов Розіграшу, зазначених у пункті 4.1. цих правил;
 • наявності паспорту, що підтверджує його особу.

При недотриманні умов, зазначених у даному пункті, Учасник не може претендувати на одержання подарунку Розіграшу.

Додатково повідомляємо, що отримання грошових призів може вплинути на розмір задекларованих доходів, що беруться до уваги при призначенні субсидій та наданні інших пільг.

 

   1. Інше.

Організатор не вступає в суперечки між Учасниками Розіграшу щодо визнання Учасників претендентами на отримання подарунків Розіграшу .

Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості подарунків Розіграшу, зазначених в цих Правилах. Подарунки Розіграшу обміну та поверненню не підлягають.     Подарунки Розіграшу, які залишились не врученими у зв’язку з тим, що Учасники не виконали умови цього Положення, використовуються Організатором на власний розсуд.

Організатор Розіграшу не несе відповідальність за неможливість Учасника Розіграшу отримати подарунок Розіграшу .

Оподаткування подарунків Розіграшу здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор розіграшу виступає податковим агентом Учасників (переможців) Розіграшу.

Організатор Розіграшу не несе відповідальності за роботу пошти, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень і т.п., а також за роботу операторів зв’язку.

Учасники Розіграшу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої на Розіграшу інформації. Беручи участь в Розіграші, Учасники добровільно погоджуються надати Організатору інформацію (в тому числі про себе), яку Організатор визначає як необхідну для участі в Розіграшу і отримання подарунків – призів Розіграшу.

Своєю участю в Розіграші всі Учасники погоджуються, що їхні ПІБ, адреси і фото можуть бути опубліковані Організатором безкоштовно.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Положень, і/або питань, не урегульованих цим Положенням, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

Своєю участю в Розіграші всі Учасники повністю погоджуються з цим Положенням і зобов’язуються його виконувати.

Ці Положення можуть бути змінені рішенням Організатора шляхом прийняття відповідного наказу. Інформація про внесення змін до правил розміщується на сайті газети «Порадниця», а також може бути поширена в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Запитання, не передбачені цим Положенням, що стосуються організації та проведення Розіграшу, вирішуються уповноваженими представниками Організатора в межах, дозволених чинним законодавством.

Організатор не може бути притягнутий до відповідальності за поштові перекази, які були загублені, помилково доставлені іншому адресату або доставлені із запізненням не з вини Організатора.

Організатор не несе відповідальності за природні катаклізми, громадянські війни, прийняття юридичних актів та всі інші чинники, які можуть зашкодити проведенню Розіграшу.

У випадку непередбачених ситуацій, таких як природні катаклізми чи війни, Організатор має право анулювати актуальний Розіграш без надання будь-яких відшкодувань для учасників. Організатор не може бути притягнутий до відповідальності за технічні проблеми пошти, інформаційних серверів, а також аудіо-, телепристроїв, комп’ютерів – учасників телекомунікаційної мережі та інших фізичних і логістичних чинників, які в будь-який спосіб впливають на проведення Розіграшу.

Суперечки, скарги, зауваження Учасників щодо організації та проведення Розіграшу розглядаються Організатором.

Окрім того, інформацію про Розіграш може бути поширено Організатором в інший не заборонений законодавством спосіб.